utbud

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv Beteendeterapi, KBT, är en terapiform som strävar efter att förändra de tankar, känslor och/eller beteenden som är hindrande för dig i ditt liv. KBT rekommenderas till personer med depression och ångest men används även vid exempelvis stress, sömnsvårigheter och paniksyndrom.

Terapin fokuserar huvudsakligen på att förändra beteendemönster genom samtal, uppgifter och övningar. Behandlingen brukar också bestå av hemuppgifter, vilket ger dig möjlighet att arbeta självständigt med dina svårigheter.

För att terapi i allmänhet och KBT i synnerhet ska vara hjälpsam behöver du vara motiverad att genomföra de uppgifter och det arbete som behandlingen medför, för att uppnå de resultat som du önskar.

Handledning

Jag erbjuder handledning inom KBT till personer som arbetar inom vård- och omsorg eller annan verksamhet. Handledningens syfte är att öka individens/gruppens kunskap, motivation och självständighet. Hur handledningen ska utformas bestäms i samråd med beställaren och gruppen.

Områden för handledningen kan vara Ärendehandledning eller Psykoterapihandledning för studenter på KBT utbildningar. Jag har även avtal med Region Skåne för ärendehandledning inom KBT.

Psykologkonsult

Som psykologkonsult arbetar jag både mot privatpersoner såväl som företag. Konsultarbetet kan gälla exempelvis stöd eller kunskap inom psykologi och KBT. Uppdragets ämnesområde och omfattning beslutas tillsammans med beställaren.

Vårdval Psykoterapi

För att ta del av Vårdval Psykoterapi så krävs det att du har fått en remiss av en läkare på den vårdcentral som du tillhör. Behandlingen riktar sig till dig som vill bearbeta lättare till medelsvår depression, ångest eller stress. Du väljer själv vilken behandlare du vill gå till. De som är godkända behandlare inom vårdvalet hittar du på 1177.se.

Genom Vårdval Psykoterapi blir kostnaden för ditt besök 200 kr, fram tills att du uppnår 1150 kr då högkostnadskort gäller. 

Privat Psykoterapi

Du behöver inte en remiss för att för att gå i KBT, det går också bra att komma till mig privat. Om du saknar en remiss från din vårdcentral eller har en önskan om att gå privat, så har du också möjlighet till psykoterapi. Skillnaden är att du betalar kostnaden själv. 

Kontakta mig för prisuppgift.