om mig

susanne
rosenberg petersson

Min första erfarenhet av arbete i vården var i början av 1980-talet, då jag arbetade som vårdbiträde. Därefter har jag fortsatt att arbeta och vara anställd inom Region Skåne i olika yrkesroller fram tills dess att jag startade upp mitt företag på heltid.

Min psykologutbildning på Lunds universitet avslutades i början av 2000-talet. Under 2008 blev jag dessutom färdigutbildad Psykoterapeut i KBT och schematerapi, som är en fördjupad KBT. Min handledarutbildning inom KBT avslutades 2012. 

Jag har arbetat inom psykiatri för vuxna och unga vuxna sedan början av 2000-talet, på olika platser. Just nu arbetar jag som egenföretagare och enbart med min privata verksamhet. Som privat vårdgivare har jag bland annat vårdavtal med Region Skåne för psykoterapi, ”Vårdval Psykoterapi”, och även med handledning bland annat med avtal inom Region Skånes verksamheter. Jag arbetar också med helt privata uppdrag inom psykoterapi, handledning och mera konsultativ verksamhet. Läs mer här

Utöver mina grundläggande utbildningar har jag flertalet andra utbildningar inom kristerapi, EMDR steg 1 och 2 som har mera fokus på trauma, utbildning inom Mindfulness och upplevelsebaserad ACT med flera.

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Utbildad handledare inom KBT