kognitiv
psykoterapi

Susanne rosenberg petersson

välkommen!

Mitt namn är Susanne Rosenberg Petersson och jag bedriver Kognitiv Beteendeterapi (KBT), handledning och visst konsultarbete. Verksamheten drivs av mig och företaget har funnits sedan 2010. Jag hyr mitt mottagningsrum inne på S:t Lukas mottagning i Ängelholm.

Psykoterapi är en behandlingsform som tillämpas för att uppnå psykologisk förändring. Inom KBT arbetar man med fokus på förändring när det gäller känslor, tanke- och beteendemönster, upplevelser eller relationer. Behandlingen grundar sig i ett systematiskt och metodstyrt arbete. Under behandling skapas individanpassade verktyg/interventioner som används för att uppnå en förbättrad psykisk hälsa. Läs mer här.

Jag arbetar bland annat på uppdrag av Region Skåne med Vårdval Psykoterapi. Det innebär att du har möjlighet att erbjudas samtalsbehandling vid lättare till medelsvår depression, ångest och/eller stress. För att ta del av vårdval Psykoterapi behöver du en remiss av en läkare på din vårdcentral. Du betalar då vanlig patientavgift på 200 kr per besök tills dess att du uppnått 1200 kr, då frikort gäller. Jag har avtal för längre KBT om 25 samtal (tidigare KBT-lång). Jag bedriver inte KBT-kort.

Se Vårdguiden 1177.se  för mer information om behandlare och regler inom vårdval Psykoterapi.

Du kan också komma till mig privat. Om du saknar en remiss från din vårdcentral eller har en önskan om att gå privat, så har du också möjlighet till psykoterapi. Då betalar du kostnaden själv. Kontakta mig för prisuppgift.